Erkend Leerbedrijf

Met ingang van 14 maart 2006 staat ons hoveniersbedrijf geregistreerd als erkend opleidingsbedrijf.

Volgens de bepalingen van het “Erkenningsreglement Opleidingsbedrijven”in de groene sector heeft AEQUOR ons de status van erkend opleidingsbedrijf ten behoeve van het middelbaar beroeps onderwijs verleend.

Als officieel opleidingsbedrijf willen wij kenbaar maken dat wij serieus investeren in kwaliteitsverbetering van de opleidingen in en voor de groen sector.

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het opleiden van vakmensen in de groene sector. Al onze medewerkers hebben daartoe de cursus praktijkbegeleider gevolgd en zijn daardoor in staat om op bekwame wijze stagiaires te begeleiden op hun weg naar een volwaardige uitoefening van hun beroep als vakbekwaam hovenier.