Herinrichting buitenruimte De Groene Inval

Wij dragen het natuur en milieu centrum in Baarn een warm hart toe en zijn daarom zowel donateur als sponsor van het centrum.

In september uitte het bestuur de wens de buitenruimte aan te passen. Alandrium Tuinen hoorde de wensen aan: een multifunctionele buitenruimte met ruimte voor fietsenstallingen , er komen immers veel kinderen, een luifel om te schuilen bij buitenactiviteiten, zicht op de schooltuinen en de natuurtuin en veel mogelijkheden om buiten te zitten voor zowel de kinderen als de gasten van het centrum. Wij maakten een ontwerp dat de instemming van iedereen kreeg en gingen half november aan de slag. Begin december werd het werk opgeleverd, met bijpassende buiten meubelen, beregening en verlichting.

Zowel het bestuur als gebruikers zijn erg blij met het resultaat.